Natuur en Cultuur ontmoeten elkaar.

                                                                                                                                               In 2022 bestond Hofstede Lust en Last 350 jaar

Op open Monumentendag werd dit gevierd, zie een impressie van de foto's bij oude pagina's

 1672 "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos”

2022 "350 jaar agrarische geschiedenis over- en op Hofstede Lust en Last”

 

Fietstocht afgelast i.v.m. de Coronaperikelen                                                                                          

In dit kader organiseert de commissie Natuurlijk Goeree-Overflakkee zaterdag 1 augustus 2020 een

fietstocht langs het Haringvliet en krijgt u uitleg over de nieuwe ontwikkelingen langs de

noordrand van Goeree-Overflakkee.


Wat is er gerealiseerd en wat zijn de plannen voor de komende jaren?
 

 
 Programma Zaterdag 1 augustus 2020 op Hofstede Lust & Last (Kaart / Route)
 

 10.30 uur: Van harte welkom met koffie/thee

    

 11.00  uur: Presentaties in de schuur: 

 *  Wat is er gerealiseerd langs het Haringvliet in het kader van het droomfondsproject* en wat gaat er nog gebeuren langs de               Noordrand van Goeree

    Door Bas Roels van Wereld Natuurfonds(WNF)

 

 * Vogels langs het Haringvliet 


    Waar kan je vogels kijken langs het Haringvliet en welke kan je zien?

     Door Jan Baks, natuurfotograaf   

 

 *Het Droomfonds, een gezamenlijk is een gezamenlijkproject van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ark Natuurontwikkeling,Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming. Genoemde organisaties werken nauw samen metde provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio, om van het Haringvliet weer eendynamisch gebied te maken waar natuur en regionale economie bloeien.


 12.30 uur: Lunch in de boomgaard

 

 13.30 uur: Verrassende fietstocht  richting het TIJ

                  ( ongeveer 40 km) en maximaal 2x 20 personen)

 

 

 16.00 uur: Napraten in de theetuin

 

 

 

 

  Kosten 10, - per persoon, dit is inclusief  koffie thee en lunch en een consumptie na afloop van de fietstocht.

  

  Inschrijven kan via deze website,voor de fietstocht kunnen maximaal 40 personen inschrijven.

  U kunt ook alleen voor de presentaties en de lunch inschrijven.

 
 


 
 Op bovenstaande foto is de nieuwe natuur van de Zuiderdiepgorzen te zien. Door het gebied is een fietspad aangelegd, maar vanuit de lucht is mooi de structuur te zien van de nieuwe kreken. Het Zuiderdiep heeft voor de landbouw de functie van afwatering. De kreken vullen zich met het overtollige (kwel)water en iedere dinsdag wordt dat water naar de zee geloosd. Deze foto is op een woensdag gemaakt, en het is duidelijk te zien dat het toen eb was. Na het lozen wordt het water langzaam weer hoger en wordt het weer vloed. Het proces van eb naar vloed duurt ongeveer één week. Dus je kunt spreken van een getij dat een week duurt.

Bron info: Ted Sluijter boswachter NM