Natuur en Cultuur ontmoeten elkaar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

In dit kader organiseert de commissie Natuurlijk Goeree-Overflakkee in de zomer van  2020 een

fietstocht langs het Haringvliet en krijgt u uitleg over de nieuwe ontwikkelingen langs de

noordrand van Goeree-Overflakkee. We praten hier over het Droomfonds, een gezamenlijk

project van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ark Natuurontwikkeling,

Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming. Genoemde organisaties werken nauw samen met

de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio, om van het Haringvliet weer een

dynamisch gebied te maken waar natuur en regionale economie bloeien.


Wat is er gerealiseerd en wat zijn de plannen voor de komende jaren?
 
 
 
 


 
 Op bovenstaande foto is de nieuwe natuur van de Zuiderdiepgorzen te zien. Door het gebied is een fietspad aangelegd, maar vanuit de lucht is mooi de structuur te zien van de nieuwe kreken. Het Zuiderdiep heeft voor de landbouw de functie van afwatering. De kreken vullen zich met het overtollige (kwel)water en iedere dinsdag wordt dat water naar de zee geloosd. Deze foto is op een woensdag gemaakt, en het is duidelijk te zien dat het toen eb was. Na het lozen wordt het water langzaam weer hoger en wordt het weer vloed. Het proces van eb naar vloed duurt ongeveer één week. Dus je kunt spreken van een getij dat een week duurt.

Bron info: Ted Sluijter boswachter NM